new2
Відео
Відео про нашу кафедру
Галерея
З життя кафедри...
12860824
Фото викладачів кафедри
Бессараб Олександр Семенович
_Matko
990
0
18.05.2014

Матко Світлана Василівна

назад

У 2004 році закінчила факультет «Технології бродильних і хлібопекарських виробництв» НУХТ за спеціальністю 8.091706 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочі».

 

Захистила у 2009 р. кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення процесу адсорбційного очищення
яблучного соку та його купажу».

 
Після закінчення аспірантури працювала в університеті на посадах асистента кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування,
згодом доцента кафедри технології консервування.

 
У науковому доробку 13 патентів України на винахід, 31 патентів України на корисну модель, 28 статей (у т.ч. у журналах, що індексуються базами Scopus та Copernicus) та більше 40 тез доповідей на науково-практичних конференціях, в тому числі і закордонних; 12 методичних рекомендацій та 10 лабораторних практикумів.

 
На даний час виконує обов’язки відповідальної від кафедри за наукову роботу, відповідає за наукові семінари та підвищення кваліфікації викладачів, приймає
участь у розробленні навчальних планів для студентів освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр».

 
Викладає дисципліни «Технологія зберігання сировини у галузі», «Харчові добавки в технологіях консервованих продуктів», «Технологія зберігання та перероблення водних біоресурсів».

 

Керує магістерськими роботами та дипломними проектами.

 

Замається науково-дослідною роботою за темою «Удосконалення технології виробництва фруктово-овочевих соків, соусів та підвищення їх якісних показників».

Поділитися у соц. мережах