new2
Відео
Відео про нашу кафедру
Галерея
З життя кафедри...
12860824
Фото викладачів кафедри
Бессараб Олександр Семенович
01
Заняття на тему «Інноваційні рішення в технологіях соусів» 05.10.2020
На кафедрі технології консервування 5 жовтня 2020 року відбулося відкрите заняття на тему «Інноваційні рішення в технологіях соусів» з дисципліни «Інноваційні технології в консервній галузі», яке доцент кафедри, к.т.н. Ольга Бендерська провела для здобувачів-магістрантів освітньої програми «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»   Лектор продемонструвала високий рівень культурної та технічної української мови, матеріал викладався у прийнятному для конспектування темпі. Викладач дотримувалась педагогічного такту та доброзичливості до студентів. Матеріал викладався вільно, послідовно, ясно, емоційно, державною мовою, виділялись основні моменти; студентська аудиторія залучалася до дискусії.   На відкритій лекції були...
308 переглядів, відгуків немає
детальніше
00
Відкрита лекція 05.10.2020
На кафедрі технології консервування відбулося відкрита лекція з дисципліни «Перспективні методи наукових досліджень в консервній галузі», на тему «Застосування хроматографії під час аналізу хімічного складу сировини та готової продукції», яку провів доцент кафедри технології консервування, к.т.н. Рубанка К.В. для здобувачів освітнього ступеня Магістр. Основними питаннями, які висловив лектор, були: основні поняття та визначення хромотографії, будова газового хроматографа; етапи проведення хроматографічних досліджень. Студенти вивчили принципи підготовки зразків до аналізу та навчились розшифровувати хроматограми. На лекції було використано роздатковий матеріал, який містив основні таблицї та рисунки. Лектор продемонстрував високі знання з теми...
317 переглядів, відгуків немає
детальніше
10
Захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти кваліфікаційного рівня бакалавр в умовах карантину 17.06.2020
У цьому році захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр виявся унікальним як на кафедрі технології консервування та на всій території України. Так у зв’язку з пандемією COVID-19 і відповідними карантинними заходами засідання екзаменаційної комісії проходили у формі відеоконференції. Але як показала практика до такого виклику належно підготувались як студенти групи ТК-4-19 СК так і члени ЕК. До складу екзаменаційної комісії ввійшли співробітники кафедри, професори Олександр Бессараб і Віталій Шутюк, доценти Тетяна Левківська та Віта Терлецька, старший викладач Ольга Бендерська. У зв’язку з особливостями процедури найбільші відповідальність й об’єм...
397 переглядів, відгуків немає
детальніше
14
Завершилися захисти здобувачів вищої освіти 18.02.2020
На кафедрі технології консервування з 11 по 14 лютого 2020 року відбулися основні захисти здобувачів вищої освіти: – дипломних проектів для фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання; – магістерських робіт фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітніми програмами «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів» і  Технології зберігання...
555 переглядів, відгуків немає
детальніше
pisarev1-06-12-2019
Успішний захист дисертаційної роботи асистентом кафедри технології консервування Максимом Писарєвим 10.12.2019
6 грудня успішно захистив дисертаційну роботу асистент кафедри технології консервування Максим Писарєв на тему «Удосконалення технологій переробки сучасних сортів картоплі з отриманням нових напівфабрикатів та консервованих продуктів» виконану під керівництвом доцента Галини Бандуренко.   Дослідження здобувача були спрямовані на отримання нових напівфабрикатів і можливість інтенсифікації процесу сушіння на основі сучасних сортів картоплі «Купава», «Серпанок» і «Водограй».   Результати роботи здобувача пройшли промислові випробування у виробничих умовах ТОВ «Продсеріс ІР», ТОВ «Клуб чіпсів», ТОВ «АККО Інтернешнл». За  результатами досліджень науковцем отримані 6 патентів України на винахід і 6 патентів України на...
449 переглядів, відгуків немає
детальніше