new2
Відео
Відео про нашу кафедру
Галерея
З життя кафедри...
12860824
Фото викладачів кафедри
Бессараб Олександр Семенович

Спеціаліст

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів (спеціаліст)

 

Підготовка фахівців у галузі знань
0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю

7.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» 

 

Професійне спрямування спеціальності «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» передбачає підготовку фахівців для консервної галузі, характер діяльності яких вимагає принципово нової підготовки, поєднання класичних підходів з інноваційними рішеннями.

72

Сьогодні, як ніколи, країна потребує високоосвічених фахівців. Сучасні консервні підприємства висувають нові вимоги до персоналу. Повноцінний високооплачуваний фахівець має бути яскравою особистістю з сильним самостійним творчим характером, першокласним кваліфікованим спеціалістом. Сучасна методика навчання студентів органічно поєднує теорію з практичною діяльністю, ділові ігри та набуття студентами всіх необхідних навиків майбутнього спеціаліста та керівника.

 

З третього курсу студенти денної та заочної форм навчання вивчають ряд спеціальних дисциплін, займаються науково-дослідною роботою, розробляють рецептури нових продуктів, у тому числі й оздоровчого та профілактичного призначення, виступають з доповідями на студентських конференціях різних рівнів, як в стінах університету, так і за її межами, включаючи й зарубіжні ВНЗ. Особливу увагу приділяють дисциплінам, які формують професійні знання й уміння в цьому напрямку підготовки.

73

Професійно-практична підготовка передбачає вивчення таких спеціальних дисциплін, як фізико-хімічні основи технології консервованої продукції, технологічне обладнання галузі, холодильні технології, моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості, енерго- і ресурсоощадні технології, інноваційні технології галузі, автоматизація виробничих процесів, моніторинг та логістика виробничих процесів галузі тощо.

 

Студенти, які навчаються за ОКР «спеціаліст» вивчають такі необхідні для подальшої роботи в галузі дисципліни, як технології консервної галузі, охорона праці, антикорозійний захист, проектування підприємств галузі, управління інноваційними проектами.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Завдяки універсальності отриманої освіти випускники стають спеціалістами широкого профілю. Про це свідчить той факт, що добре знаючи новітні технології не тільки консервування продуктів, а й технології зберігання, сушіння та заморожування плодів і овочів, вони можуть відкрити власний бізнес або обіймати керівні посади на консервних заводах, фруктоовочесховищах, супермаркетах – скрізь, де є потреба в застосуванні теплового оброблення, ферментації чи холоду, можуть стати, наприклад, першокласними інженерами-технологами чи головними технологами, завідувачами лабораторій чи виробництв і навіть директорами консервних заводів!

7.05170107 (2)

Усе це дає можливість упевнено себе почувати на кращих підприємствах, які влітку переробляють плоди та овочі, а в зимовий – м’ясо та рибу. Наші спеціалісти вже успішно працюють на таких передових підприємствах, як «САНДОРА», «ЧУМАК», «ВЕРЕС», «ТОРЧИН-ПРОДУКТ» та багатьох інших.

 

Поділитися у соц. мережах