new2
Відео
Відео про нашу кафедру
Галерея
З життя кафедри...
12860824
Фото викладачів кафедри
Бессараб Олександр Семенович

Загальна інформація

Як окремий структурний підрозділ кафедра технології консервування була створена у 2011 році, але підготовка фахівців була започаткована з 1998р.

 

Кафедрою здійснюється підготовка майбутніх фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології», зокрема, Спеціалізації: «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» і «Технології концентрованих харчових продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів» денної, заочної (дистанційної) та скороченої форм навчання.

 

 

Навчання зорієнтоване на підготовку фахівців, які зможуть на високому професійному рівні керувати технологічними процесами виробництва охолоджених, заморожених, сушених та консервованих продуктів з плодів і овочів, харчоконцентратів, дитячих сумішей, сухих сніданків, чіпсів, снеків, кави, чаю та прянощі і встановлювати їх відповідність вимогам державних та міжнародних стандартів.

 

Дані спеціалізацій користуються попитом на ринку праці України. Досить інтенсивно набирають популярності кавові мікси, ароматизована кава, розширюється асортимент чайних купажів, пакетованого чаю, чайних напоїв швидкого приготування та готових до споживання типу «холодний чай», овочевих та фруктових снеків, дитячих сумішей спеціального спрямування.

 

Підготовка за програмою «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» включає оволодіння професійними знаннями та навичками з технології консервування, розроблення нових видів харчових продуктів; управління якістю продукції; проектування і реконструкції консервних підприємств; сховищ, визначення економічної ефективності технологічних процесів.

 

Кафедра має три лабораторії з основних її напрямів, оснащені термостатами, центрифугами лабораторними, колбонагрівачами, сушильними шафами, вагами електронними, вагами аналітичними, колориметром фотоелектричним, рефрактометрами, рН-метрами, вологоміром Чижової, мікроскопом електронним, гомогенізатором лабораторним, іономіром И-160 Мі, нітратоміром ІТ 1201, лабораторним реактором LR-2.ST з мішалкою EUROSTAR 100 control, роторним випарювачем IKA, лабораторною установкою сублімаційного сушіння, машиною вакуумно-закупорювальною КТМ-20, пілотною вакуум-випарною установкою, камерами гранично низької температури «ТАБАЙ МИНИ САБЗЕРО МС-81» тощо.

 

Для формування цілісного уявлення про сукупність правил і певних принципів ведення технологічного процесу та визначення якості харчової сировини, напівфабрикатів та готової продукції на підприємстві, передбачено вивчення таких дисциплін:

 

 • – експертиза харчових продуктів;
 • – наукові основи безвідходних технологій консервної промисловості;
 • – біотехнологічні процеси у технологіях харчових концентрованих;
 • – оптимізація технологічних процесів галузі;
 • – технологія консервів для дитячого та дієтичного харчування;
 • – хімія і технологія сировини в галузі;
 • – технологія соусів;
 • – технологія зберігання сировини у галузі;
 • – харчові добавки у технології консервованих продуктів;
 • – основи кріогенних і сушильних технологій;
 • – моніторинг виробничих процесів виробництва консервованих продуктів.

 

Наші викладачі допоможуть студентам отримати необхідні знання, а практичний досвід з промислового перероблення даної продукції студенти здобувають на провідних харчових підприємствах України: фірма Вітмарк-Україна, ВАТ «Сандора», ЗАТ «Чумак», «Кока-кола Беверіджіс Україна ЛТД», ПАТ «Луцьк Фудз», ПАТ «Білоцерківський консервний завод», ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод», ТОВ «Ніжинський консервний завод», ТОВ «Сучасні торгівельні технології», «Компанія Май Украина», «Аграна Фрут Україна» та ін.

 

Значна увага на кафедрі приділяється розвитку наукових здібностей магістрантів, кращі з яких продовжують навчання в аспірантурі.

 

З 2015 року на кафедрі розпочато роботу зі створення електронних навчальних курсів для дистанційного навчання.

 

Для покращення навчального процесу викладачі кафедри працюють над створенням підручників і посібників. На кафедрі регулярно видаються і поновлюються конспекти лекцій, методичні рекомендації до вивчення дисциплін, курсового і дипломного проектування. У навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка, проводиться робота для інтенсифікації індивідуальної та самостійної роботи студентів. Використання викладачами сучасних комп’ютерних програм значно підвищило рівень і поліпшило якість методичних розробок, сприяло більшій індивідуалізації навчального процесу.

 

Велика увага приділяється виховній роботі наставниками академічних груп. Студенти відвідують музеї (Східного і Західного мистецтва ім. Ханенків, Т. Шевченка, Національний Науково-природничий Музей), творчі заходи Києва та України, підприємства харчової промисловості. Вагомим внеском у виховний процес стала традиція проведення вечорів факультетів, української пісні.

 

Випускники є конкурентоспроможними спеціалістами у багатьох сферах харчової промисловості та можуть обіймати посади: директора, головного технолога, інженера-технолога консервного чи харчо-концентратного виробництва, начальника лабораторії, завідувача виробництвом, інженера з контролю якості харчових продуктів, керівника або фахівця центру стандартизації і сертифікації харчових продуктів, фахівців служб захисту прав споживачів тощо.

Поділитися у соц. мережах