new2
Відео
Відео про нашу кафедру
Галерея
З життя кафедри...
12860824
Фото викладачів кафедри
Бессараб Олександр Семенович

Загальна інформація

Кафедра технології консервування є випусковою, розпочала навчання спеціалістів у 1998 р., як окремий підрозділ виділилася – з 2011 р.

 
На сьогодні підготовка фахівців («бакалаврів» і «магістрів») проводиться за спеціальністю 181 «Харчові технології» трьох освітніх програм «Технології
зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів» і «Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів» денної, заочної та скороченої форм
навчання.

 

Очолює кафедру відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, професор Бессараб Олександр Семенович. Дипломовані випускники кафедри мають високий професійний та освітньо-науковий рівень підготовки, що дозволяє їм вирішувати складні інженерно- та науково-технічні чи науково-дослідні завдання у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та в умовах науково-дослідних і
навчальних лабораторій науково-дослідних інститутів.
В процесі навчання студенти вивчають особливості технологічних процесів виробництва охолоджених, заморожених, сушених та консервованих плодо-овочевих продуктів, гідробіонтів, харчоконцентратів,
сухих сніданків, снеків, чаю, кави та виконують науково-дослідну роботу, моделюють виробничі процеси. Матеріально-технічна база кафедри включає
мультимедійну аудиторію, навчальні та науково-дослідні лабораторії з сучасним обладнанням, препараторську, аспірантську та викладацькі. Тобто наявні необхідні для контролю якості сировини, напівфабрикатів і готової
продукції, а також, для проведення наукових досліджень вимірювальні прилади та установки, лабораторний посуд, реактиви та ін.

 

З метою покращення підготовки фахівців у навчальні плани внесені такі дисципліни, як «Перспективні технології галузі», «Управління інноваційними проектами», «Метрологія, стандартизація, сертифікація»,
«Ліцензування і управління якістю», інтелектуальна власність тощо.
Для студентів кафедри технології консервування створені всі умови по проходженню ознайомлювально-виробничої, технологічної та переддипломної практик на провідних підприємствах галузі, зокрема «САНДОРА», «ЧУМАК», «ВЕРЕС», «ТОРЧИН-ПРОДУКТ», «Ніжинський
консервний завод», «Аграна Фрут», ПАТ «Укрбакалія», «Лантманнен Акса», ТОВ «Компанія Май Україна», тощо, де молодь може краще оцінити професійні завдання, отримати практичний досвід роботи, більше
адаптований до майбутньої трудової діяльності. Мотивація практики не тільки в тому, щоб студенти змогли закріпити теоретичні знання та компетенції, здобуті в університеті, а й у подоланні психологічного бар’єру входження в трудовий колектив.
Підготовка аспірантів і докторантів, набуття ними теоретичних знань, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем у галузі, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також, проведення власних наукових досліджень, що несуть наукову новизну, теоретичне та практичне значення, можлива завдяки належній комплектації лабораторій та високій кваліфікації
професорсько-викладацького складу кафедри.
Кафедра технології консервування – це міцний сплав досвідченої професійності і мудрості з молодим завзяттям та ентузіазмом; це команда однодумців, які виконують спільне завдання – підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для консервної, харчоконцентратної, рибної галузей харчової промисловості.

 
На кафедрі працюють 2 професори, 4 доценти, 2 старших викладі і 4 асистенти. Викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію на базі НДІ чи підприємств м. Києва і України; адаптують навчальний процес до сучасних
вимог виробництва: вдосконалюються навчальні плани, щорічно уточуються робочі програми навчальних дисциплін, покращується матеріальна база.
Значна увага приділяється комп’ютеризації навчального процесу. Вагомою складовою навчально-методичної роботи є підготовка електронних лекцій,
методичних рекомендацій, підручників, які використовуються дистанційно в режимі online.

 
НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ТЕЗНОЛОГІЇ КОНСЕРВУВАННЯ МАЄ РЯД ІСТОТНИХ ПЕРЕВАГ, ОСНОВНІ З НИХ:

  • – високоякісна освіта та міжнародне визнання диплому;
  • – магістратура, аспірантура, докторантура;
  • – вивчення іноземних мов та здобуття другої вищої освіти;
  • – сучасна матеріально-технічна база для лабораторних занять танаукових досліджень;
  • – можливість своїми руками створити інноваційні продукти і отримати на них патенти України на корисну модель чи винахід;
  • – опанування основними принципами здорового, дитячого та дієтичного харчування;
  • – набуття студентами досвіду розроблення нормативної документації;
  • – участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях з харчових технологій;
  • – постійна співпраця та ділові контакти з потенційними роботодавцями;
  • – працевлаштування на передових підприємствах, фірмах та організаціях харчової промисловості.

 

Кафедра технології консервування гордиться своїми понад 350 випускниками – інженерами-технологами, які займають посади в державних установах, є інженерами, начальниками змін, завідувачами лабораторій, змінними технологами на заводах по виробництву плодоовочевої консервованої продукції, харчоконцентратів і продукції
зберігання та перероблення водних біоресурсів.

Поділитися у соц. мережах